Viimases Vinni “Koduvalla uudistes” kirjutas Rakvere info- ja avalike suhete spetsialist Hilje Pakkanen loo Medi häirenuputeenuse käivitamisest Vinni vallas. Toome siinkohal ära kogu artikli. Ühtlasi soovime kiita ja tänada väga hoolivat ning sõbralikku sotsiaaltöö spetsialisti Tiiu Ivanovat, kelle tubli töö tulemusena neli eakat end häirenupuga kindlamalt tunnevad!

Vinni vald hakkas esimese vallana Lääne-Virumaal kasutama innovatiivset häirenuputeenust, mis võimaldab üksi elavatele valla eakatele turvalisemat elu oma kodus ning rahulikumat elu eakate lähedastele.

Häirenuputeenus käivitus Vinni vallas tänavu aprillist. Esimesed neli häirenuppu on juba uued omanikud leidnud, firma Meditech Estonia on häirenupu omanikele vastava koolituse ka läbi viinud.

Häirenuputeenusega saab inimene oma kodus olles terviserikke, õnnetuse või hädaohu korral spetsiaalse hoolekandetelefoni vahendusel alati ühendust Medi kõnekeskusega. „Kõnekeskuse operaator reageerib tekkinud olukorrale ja saadab hädasolijale appi tema poolt usaldatava tugiisiku, kas siis sugulase, hoolekandetöötaja või kellegi kolmanda, kelle andmed inimene on teenuse osutajale andnud,” rääkis valla sotsiaaltöö spetsialist Tiiu Ivanova.

Tiiu Ivanova sõnul saavad valla üksinda elavad eakad kasutada häirenuppu käimasoleva projekti raames tasuta terve aasta, kuni tuleva aasta aprilli lõpuni. Selle aja sees tasub häirenuputeenuse eest vald. Vinni valla projekti „Vinni valla häirenuputeenus eakatele” kogumaksumus on 2472 eurot, mida Hasartmängumaksu Nõukogu toetas 1116 euroga ja ülejäänu lisas Vinni vald.

Info: Tiiu Ivanova, Vinni valla sotsiaaltöö spetsialist, tel 32 58 662