Loodetavasti leidub siin vastus korduma kippuvatele küsimustele või kummutame mõned põhjendamatud hirmud ja müüdid. Täiendavate küsimuste korral pöörduge julgelt Medi poole: 661 8181 või info@medi.ee.

 

K: Kas kodus peab olema lauatelefoniliin või mobiiltelefon?
V: Ei pea.
 Hoolealusel ei pea olema kodus ühtegi sidevahendit. Koju paigaldatakse Telia kvaliteetses mobiilivõrgus toimiv hoolekandetelefon, mis ei sõltu hoolealuse (mobiil)telefonist ega sideoperaatorist. Sideteenus on sel juhul tagatud Medi poolt. Kui kodus aga on lauatelefon, saab paigaldada lauatelefonivõrgus toimiva hoolekandetelefoni.

K: Kas häirenupu kasutamine on keeruline, ikkagi tehnikaseade?
V: Medi häirenupu kasutamine on lihtsamast lihtsam. Hoolealune vajutab hädaohu korral randmel olevale ainsale nupule. Edasi tegeleb ja aitab teda meie abikeskuse operaator. Ei mingit telefoninumbrite meeles pidamist, telefoni käsitlemist, numbrite valimist vms, mis paanikas meelest võivad minna. Üksainus lihtne nupuvajutus! Või teeb sellegi hoolealuse eest näiteks kukkumisandur.

K: Abikeskuses vastab hoolealusele võõras inimene. Kas appi tulevad ka võõrad?
V: Abikeskuse operaatorid näevad meie teenindusprogrammist täpselt, kes meile helistab, kus ta elab, missugune on hoolealuse üldine tervislik seisund ja kes on tema usaldusisikud, kes vajadusel kohale saata. Seega meie juba teame, kes meile helistab – saage ka meiega tuttavaks. Häbeneda pole midagi – me olemegi selleks ühe nupuvajutuse kaugusel, et aidata. Kohapeale appi tõttavad aga lähedased, keda hoolealune tunneb ja usaldab – sugulane, sõber, tuttav, naaber või hooldaja. Vajadusel ka kiirabi, päästeamet või politsei.

K: Kas hoolekandeseadmed võimaldavad hoolealust pealt kuulata või jälgida?
V: Loomulikult mitte!
 Hoolekandetelefon algatab häälkõne ainult siis, kui hoolealune ise häirenuppu vajutab ja soovib oma abitust seisundist lähedastele teada anda. Või teeb seda kukkumisanduriga häirenupp tema eest.

K: Kas siis ei saa abi, kui operaator hoolealust ei kuule, kui abivajaja ei suudagi rääkida?
V: Abi saab alati!
 Sellist häirekõnet saades helistame hoolealusele tema telefonile tagasi ja kui ta ka siis ei vasta või selgub, et ongi õnnetus juhtunud, informeerime ikkagi hoolealuse usaldusisikuid ning palume neil minna kohapeale asjaolusid kontrollima. Abi saab ka hoolealust kuulmata!

K: Mis saab, kui häirenuppu kogemata vajutada?
V: Sellest ei ole midagi!
 Valehäire eest “trahvi” ei tehta ja keegi ei pahanda. Häirenupu kogemata vajutus pole liiga kerge tulema, sest randmenupp on süvendatud. Kui see aga peaks siiski toimuma, võib väljahelistamise katkestamiseks vajutada hoolekandetelefonil rohelist nuppu. Kui aga operaator juba kõnele vastas, saab öelda, et häirekõne tehti kogemata ja kõik on korras. Operaator soovib hoolealusele kõike head ja lõpetab ise kogemata tehtud häirekõne.

K: Kas Medi edastab kõik häirekõned valimatult usaldusisikutele?
V: Kindlasti mitte.
 Nagu juba öeldud, valehäire eest “trahvi” ei tehta ja keegi hoolealusega ei pahanda. Operaator otsustab, missugune mure on piisav, mille puhul info usaldusisikule edastame. Iga kogemata tehtud häirekõne korral me usaldusisikuid ei tülita, seega ei pea nad muretsema arvukate tühikäikude pärast. Meie olemegi filter, kes vaid tõsise häda korral vajaliku abi kohale saadab. Vajadusel kasvõi kiirabi.

K: Mida teha, kui häirenuputeenust vaja, aga ei saa seda rahaliselt lubada?
V: Üldjuhul pole teenuse rahastamisvõimaluse leidmine ületamatu.
 Paljud linnad ja vallad on valmis võimaldama oma väetitele elanikele (eriti üksikutele), kes rahalises kitsikuses on, häirenuputeenust omavalitsuse eelarvest, kasvõi osalise toetusega. Sellisel juhul tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonda ja küsida häirenuputeenuse hüvitamisvõimaluste kohta. Kindlasti tasub ka meiega kontakti võtta, sest me oleme kõikide omavalitsuste sotsiaalvaldkonna eest vastutajatega juba suhelnud ja saame nendega suhtlemisel aidata.

K: Kas häirenuppu saab ja võib kasutada koos südamestimulaatoriga?
V: Jah.
 Standardite järgi ja seadmete tootja kinnitusel ei sega häirenupp mitte kuidagi südamestimulaatori või muude abivahendite tegevust. Meil on mitmeid südamestimulaatoriga eakaid hoolealuseid, kes on häirenupuga väga rahul.

 

Täiendavate küsimuste või huvi korral pöörduge julgelt Medi poole – helistage nõuandeliinil 661 8181 või kirjutage info@medi.ee.