Pliidivalvuri „Cooker Guard“ põhiomadused:

  • aitab ära hoida tulekahjusid
  • mõõdab temperatuuri ja aega
  • lülitab pliidi ohu korral välja
  • väljalülitamisel visuaalne ja helisignaal
  • võimaldab kauem iseseisvalt elada

Pliidivalvur “Cooker Guard” kahandab tulekahju ohtu, mis on tingitud elektripliidi või -ahju väärkasutusest. Pliidivalvur aitab eakatel inimestel või ka lastel turvaliselt omapäi kodus hakkama saada.

Igapäevaselt, normaaltingimustel töötab elektripliit nagu ikka. Kui elektripliit või -ahi jääb aga kogemata liiga kauaks sisse, lülitab pliidivalvur selle automaatselt välja enne kui pliit läheb liiga kuumaks või kui eelseadistatud aeg täitub.

Pliidivalvur jälgib nii pliidi kohale paigaldatava anduriga pliidi temperatuuri kui ka sisse lülitamise aega. Jälgitakse kuumust, mis tuleb pliidi raudadelt. Eelseadistatud ajapiirang kehtib ka elektripliidi ahjule. Paigaldamise käigus seadistatav lubatud aeg võib olla kümnest minutist kahe tunnini.

Pliidivalvur on varustatud indikaatorlambikesega, mis muutub temperatuuri 270 kraadini tõustes kollaseks. Samuti kostub siis hoiatav helisignaal. Kui elektripliiti nüüd välja ei lülitata, värvub signaallamp kaks minutit hiljem punaseks ja seade katkestab elektripliidi voolutoite. Seepeale lülitub pliit välja ja hakkab jahtuma, hoides ära ülekuumenemise ja tulekahju. Kui pliidivalvur lülitab elektripliidi välja liiga kõrge temperatuuri tõttu, tuleb pliidi uuesti sisse lülitamiseks oodata kuni on möödunud piisav aeg jahtumiseks. Jahtumiseks vajalik aeg on sõltuvalt pliidist 2-18 minutit, selle pikkuse määrab pliidivalvur ise.

Pliidivalvur sobib kõikidele elektripliitidele, ka keraamilistele. Voolutugevus võib olla 16, 25 või 45 amprit. Pliidivalvur on saadaval nii 1- kui 3-faasilisele elektrisüsteemile.

Seadme paigaldab alati elektriala spetsialist. Pliidivalvur on laialdaselt kasutusel Skandinaavias, eriti Norras ja ka Saksamaal, kus neid paigaldatakse iga aasta üle 20% rohkem.

Eriti vajalik on lahendus sotsiaalkorterites või köökides, kus on mitmeid kasutajaid. Pliidivalvur on elusid päästev abivahend, mis aitab hoida ära tulekahjusid ja võimaldab eakatel või ka lastel iseseisvalt ja turvaliselt kodus hakkama saada.

Elektrilise pliidivalvuri infoleht (PDF).