Medi häirenuputeenust – kui turvaliselt kodus elamist pikendavat hoolekandeteenust – võimaldavad oma elanikele lisaks hoolivatele lähedastele tihti ka kohalikud omavalitsused. Paljud omavalitsused üle Eesti ongi näidanud üles südamlikku hoolivust ja head tahet ning võimaldavad oma kodu- või avahooldusel olevatele hoolealustele ka Medi häirenuputeenust linna või valla poolt kuni 100% toetusega.

Õnneks pole kohalikud omavalitsused hoolekandeteenuste osutamisel oma võimalustega üksi. Ka riik soosib inimeste kodus elamist võimaldavaid lahendusi ja toetab seda rahaliseltki. Mitmed omavalitsused on riigipoolset toetust saanud ja osutavad Medi häirenuputeenust kas Hasartmängumaksu Nõukogu või Euroopa Liidu Sotsiaalfondide abiga. All on valik toetusvõimalusi, millest kohalikud omavalitsused on Medi häirenuputeenust jm lahendusi juba edukalt finantseerinud.

Mõned riiklikud toetusvõimalused:

Lisaks soovitame kohalikel omavalitsustel soetada mobiilivõrgus töötavaid hoolekandeseadmete komplekte, sest tegu on pikaajalise ja hooliva investeeringuga oma abivajajatesse. Häirenupuseadmed kestavad aastaid, vajadusel on neid lihtne ühelt hoolealuselt teisele ümber paigutada ning väljaostu korral on ka häirenuputeenuse kuutasu oluliselt soodsam kui seadmeid rentides. Küsige häirenuputeenuse, seadmete rendi ja ostu hinnapakkumist: info@medi.ee ja nõuandetelefon 661 8181.

Medi lahendused võimaldavad teie eakatel ja puuetega inimestel kauem ning turvalisemalt oma kodus elada. Sealjuures on häirenuputeenus hooldekodukohast 15 korda soodsam – nii hoolealusele ja tema perele kui ka omavalitsusele.