Ukseanduri põhiomadused:

  • Tuvastab ukse avamist
  • Aktiveerudes automaatne häirekõne
  • Sobib kõikidele uksetüüpidele
  • Magnetandur, patareitoitel

Ukseandur jälgib ukse avamist ja on kasulik siis, kui hoolealune ei peaks omapäi korteri või maja välisuksest lahkuma. Personal või pereliikmed, kes sama ust kasutavad, saavad anduri deaktiveerida 10 sekundi jooksul uksest väljudes või sisenedes, selleks on ukseanduril spetsiaalne lihtne võimalus.

Ukseandur ei vaja suuremat paigaldustööd, nii anduri kui vastumagneti võib kinnitada kahepoolse teibiga. Ukseandur töötab patareitoitel, mis kestab kuni viis aastat. Kui anduri patarei hakkab tühjenema, saadetakse Medi tehnilisele platvormile sellekohane teade ja me võtame tellijaga ühendust, et korraldada patarei vahetus.

Ukseandur on hea lihtne lahendus saamaks kiiresti infot näiteks dementse eaka kodunt lahkumise korral.