Optilise suitsuanduri põhiomadused:

  • Juhtmevaba ühendus hoolekandetelefoniga
  • Aktiveerudes automaatne häirekõne
  • Patarei kestus 5 aastat
  • Patarei tühjenemise signaal
  • Testalarm anduril oleva nupuga

Optiline suitsuandur ühendub hoolekandetelefoniga juhtmevabalt nagu häirenupudki. Kui suitsuandur tajub inimesele ohtlikus koguses suitsu, algatab hoolekandetelefon koheselt automaatselt häirekõne Medi abikeskuse operaatorile. Lisaks kostab andurist ka kohapeal valju helisignaal. Hoolealune ei pea suitsuanduri tööle hakates häirekõne alustamiseks ise midagi tegema, ainult vastama automaatselt helistatava kõne käigus Medi operaatori küsimustele, kui suudab seda teha. Kui kohapeal ongi tulekahju puhkemas, helistab Medi operaator koheselt Häirekeskusesse 112 ning kutsub kohale päästeteenistuse.

Kui suits hajub, lõpetab suitsuandur automaatselt häire andmise ja kohapealse helisignaali.

Optilise suitsuanduri 9V patarei kestab kuni 10 aastat, lisaks sisalduv saatja patarei 5 aastat. Kui suitsuanduri või saatja patarei hakkab tühjenema, annab andur sellest kohapeal helisignaaliga märku. Samuti saadab hoolekandetelefon sellest Medile automaatselt tehnilise teate, seega me teame, millal anduril patareisid vahetada vaja. Tühjaks saanud patareid on võimalik lihtsasti vahetada, ent töökindluse tagamiseks soovitame 10 aasta tagant vahetada välja ka suitsuandur.

Suitsuandur kuulugu igasse häirenupukomplekti, sest aitab päästa elusid!