Siseministeeriumi poolt eile tutvustatud kohalike omavalitsuste võimekuse indeks järjestab aastate 2009-2012 andmete alusel Eesti võimekamad omavalitsused.

Tõdeme meiegi, et viimastel aastatel kümne edukama omavalitsuse hulgas on vähemalt pooled neist oma eakatele ja puuetega inimestele häirenuputeenust võimaldamas. Samas kui viimase kümne hulgas pole paraku ühtegi. Küll aga leidub teenuse kasutusele võtnuid nii indeksi tublide keskmiste seas kui ka viimases kolmandikus. Seega nendime, et kus sotsiaalvaldkonna eest otsustajal süda õiges kohas on ning kus oma inimeste käekäik korda läheb, leitakse ka vajalikud ressursid, et abivajajatele tarvilikke hoolekandeteenuseid osutada. Sest on ju ka riigipoolne soov toetada kauem kodus elamist võimaldavate lahenduste levikut, mida on samuti Sotsiaalministeeriumist korduvalt kinnitatud.

Kurb ja arusaamatu on samas aga aruandest tõdeda, et hoolimata kolme tipus oleva omavalitsuse – Viimsi ja Rae valla ning Saue linna – heast käekäigust, pole nendes häirenuputeenust oma abivajavate inimese hüvanguks siiani kasutusele võetud. Loodetavasti saavad siiski ka nendes Eesti piirkondades vajalikud teenused peagi kättesaadavaks. Vastukaaluks võime tuua headeks eeskujudeks Rakvere linna, Lihula valla, Harku valla, Raasiku valla, Saku valla, Jõelähtme valla, Laeva valla, Rannu valla, Sõmerpalu valla, Vinni valla ja veel mitmeid teisigi hoolivaid omavalitsusi kõikjalt üle Eesti.

Kuna majanduses läheb tasapisi paremini, enamuste omavalitsuste tulubaas senisega võrreldes kasvab ning ka riigi poolt eraldatakse järgmisel aastal sotsiaalvaldkonda märkimisväärselt rohkem eelarvelisi vahendeid, on põhjust uskuda, et teenuste osutamise võimekus kasvab veelgi ning üha enam abivajajaid võib pöörduda enda omavalitsuse sotsiaalosakonda, et vajadusel hoolekandeteenustele toetust saada. Meiegi aitame inimestel hea meelega omavalitsuselt toetust küsida. Kui ei tihka ise omavalitsusse minna, küsige julgelt meilt!