Medi häirenuputeenuse / Meditech Estonia kohta valmis Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) eestvedamisel sotsiaalse ettevõtluse mõju hindamise raport.

SEV aitab võrgustiku liikmete tulemusi ja sotsiaalset mõju atraktiivselt ja arusaadavalt tutvustada. Seda tehaksegi mõju hindamise raportite abil. Koostatud raport näitab läbi selgelt esitatud numbrite, põnevate lugude ja eluliste fotode sotsiaalsete ettevõtete olemust Eesti ühiskonnas.

Lisaks Medi häirenuputeenusele on valminud esimesed raportid ka Uuskasutuskeskuse ja Eesti Pimemassööride Ühingu tegevuse ja mõju kohta.

Medi tänab raporti koostanud Jaan Apsi, Toomas Roolaidu ja Tuuli Pärensoni sujuva ning eduka koostöö eest!

Kõiki mõju hindamise raporteid saab lugeda SEV kodulehelt www.sev.ee/m6ju/