Täna oli üks äraütlemata põnev päev. Sotsiaalministeerium kutsus meid Energia Avastuskeskusse seminar-töötuppa „sotsiaalteenuste disain – innovatsioon inimese heaks“.

Seminari avasõnad lausus meiegagi varasemalt kohtunud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, kelle sõnul on saabuval aastal sotsiaalkaitse alal läbi viidamas hulgaliselt reforme ja muid mõjukaid uuendusi. Tsahkna andmetel on meil täna hoolduskoormuse tõttu tööturult eemal 13 500 inimest. Üks lahendus, mis aitab neil inimestel osaliseltki tööturule naasta, on häirenuputeenus.

Ministri järel võttis sõna Sotsiaalministeeriumi välisvahendite osakonna juhataja Kalle Killar. Ta julgustas kohalikke omavalitsusi, kellega ka Medi juba viis aastat igapäevaselt koostööd edendab, panema ka omavahel seljad kokku ning 2016 algaval Euroopa Sotsiaalfondi toetusvoorudest finantstuge taotlema. Killari sõnul soovib Sotsiaalministeerium üha enam stimuleerida nõudlust ja omavalitsuste valmidust uusi lahendusi ja teenuseid – s.h. häirenuputeenus, ravimidosaatoreid, pliidivalvureid jm – kasutusele võtma. Selles nõustavad kohalikke omavalitsusi ka Maakondlikud Arenduskeskused.

Seejärel tutvustas Creative Unioni teenuste disainer Ants Lusti põhjalikult teenuse disainimise eesmärke, tööriistu, meetodeid ja protsessi. Kõige olulisem on panna end kasutaja kingadesse, teha terve teenusele jõudmise ja selle kasutamise teekond läbi lõppkasutaja vaatenurga. Tuleb küsida küsimusi, tuvastada vajadus, töötada välja just sobivaimad lahendused. Vahel võib tulemus üllatada positiivselt tellijatki nagu Statisikaameti juhtumist selgus.

Oma kogemusi jagasid ka Sirje Norden Autistika Sihtasutusest. Tema lõi uue organisatsiooni ja teenuse seetõttu, et liitupuudega autismiga Eestis keegi veel ei tegelenudki. Tema kogemuse järgi tuleb suhelda, sarnaste eesmärkidega inimestel ja organisatsioonidel koostööd teha ning läbi kogeda erinevate seotud sihtgruppide vaade.

Hoolekandeteenused AS juhatuse esimees Maarjo Mändmaa tõi häid näiteid, kuidas vesi kivisse lõpuks augu uuristab ning kuidas organisatsoon peab kohanduma ja end painutama kasutajate heaks, mitte vastupidi. Ta kinnitas tõdemust, et inimressursimahukas töö on kallis. Seepärast tulebki ka omavalitsuste hooldustöötajate asjatuid, igaks juhuks tehtavaid visiite vähendada ning selleks sobib Medi häirenuputeenus suurepäraselt. Häirenupuga annab hoolealune oma abivajadusest just siis märku, kui temal seda vaja on ning kasu saavad kõik osapooled.

Viimasena näitas Mia Vaelma Tampere linnast, kuidas ja missuguseid innovatiivseid teenuseid ja lahendusi nemad kasutavad ja testivad. Tampere linna tuleb tunnustada, nad on tõeliselt avatud katsetama uusi lahendusi ning piloteerivad 20-150 inimesega 6 kuu kaupa erinevaid telemeditsiini, ravimite doseerimise – mille sarnaseid ka Medi pakub – mobiilseid tulekahjusüsteeme ning virtuaalhoolduse lahendusi. Häirenuputeenus on Tamperes juba väga pikka aega koduhooldusteenuse üks harjumuspärane ja igapäevane teenus, nagu näiteks on seda meilgi Rakvere linnas. Soovitus on rakendada häirenuputeenust kui end aastakümnete jooksul igati õigustanud lahendust kõikjal üle riigi nagu Soomeski.

Seejärel saabus päeva praktilisem osa. Teenuse disainimisel võeti aluseks häirenuputeenus! Just häirenuputeenuse soovituslik juhend omavalitsustele on Sotsiaalministeeriumis lähiajal valmimas ning peagi kättesaadav. Selleks, et ülesandepüstitust lihtsustada näitas Medi häirenuputeenuse poolt osalenud Paavo Ala sajakonnale kohalolijale, kuidas härenuputeenus töötab ja keda aidata saab. Seejärel asuti praktiliste ülesannete kallale – töögruppides keskenduti ühelt poolt teenuse lõppkasutajale ja teiselt poolt hooldajale-tugiisikule.

Häirenuputeenuse kasutaja ja abiandja vaadetes analüüsiti läbi potentsiaalse teenuse kasutaja ja tugiisiku hoiakud, hirmud, vajadused, eesmärgid, käitumine ja piirangud. Meie töögrupp leidis, et 75-aastase Maali moto on “Tahan ise oma kodus hakkama saada!” Seda häirenuputeenus just nimelt võimaldabki – elada võimalikult kaua ja turvaliselt omaenda kodus. Isegi, kui midagi õnnetut juhtuma peaks, on abi ühe nupuvajutuse kaugusel – see kindlustunne ongi hindamatu ning hädavajalik üksinda kodus olevatele eakatele ja puuetega inimestele.

Kokkuvõttes oli väga praktiline ja arendav töötuba, millest oli kasu kõigile hingega kaasalöönutele. Medi tänab Sotsiaalministeeriumi põneva ja hariva päeva eest!

Häirenuputeenuse disainimise töötoa üks tulemitest.