Medi häirenuputeenus on 2012. aastast Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) ametlik liige. SEV on nüüdseks aastavanune katusorganisatsioon Eesti sotsiaalsetele ettevõtetele, kelle liikmeteks on juba 22 sotsiaalset ettevõtet. Osaleme võrgustiku töös aktiivselt juba selles loomisest alates.

11. aprillil 2013 toimus SEV-i üldkoosolek ja üldkogu ning esimese sünnipäeva tähistamine. Kohaletulnud liikmeorganisatsioonide esindajad kuulsid tehtust ja seatud eesmärkidest aastani 2016. Aruteludesse ja mõttekotta kaasati ka kõik kohalolnud liikmed, kes said sõna sekka öelda mitmetes kõiki liikmeid puudutavatel teemadel. Hääletusele pandi mitu olulist küsimust, mis suunas võrgustik peab arenema.

Eriti hea meel on sellegi üle, et mitmed liikmesorganisatsioonid ka omavahel tihedat koostööd teevad. Märtsis alustasid koostööd Medi häirenuputeenus ja MTÜ Abikäsi, kes pakub tööd puuetega inimestele.

Pikk ja tegus päev lõppes SEV-i esimese juubeli tähistamisega, mille käigus tänati toetajaid ja aktiviste ning anti üle tänukirju.

Soovime Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku tegijatele ning liikmetele nutti ja jaksu kõikide heade ideede realiseerimiseks! SE Võrgustikule soovime ka teist ja kolmandat ja palju tulevasi sünnipäevi!