SA Innove avas 21. maist kuni 26. juunini taotlusvooru EL Euroopa Sotsiaalfondi meetmele “Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed”.

Toetust saab taotleda tööle rakendamist või tööturult väljalangemist ennetavate tegevuste jaoks. Need taotlused peavad sisaldama abistavaid tegevusi, mis aitaksid eakaid, puudega või ka tööealisi eriolukorras inimesi või puudega inimeste hooldajaid nii tööle rakendamisel kui ennetada nende tööturult väljalangemist. Sealhulgas võib üheks meetmeks olla ka hooldava isiku tööhõive, kui tema hooldatavad kasutavad häirenuputeenust, mis võimaldab hooldajal südamerahus kas või osalise koormusega tööle asuda.

Projektitaotlusi on oodatud esitama juriidilised isikud, FIE-d, kohalikud omavalitsused, valitsusasutused või nende hallatavad riigiasutused. Toetust antakse projektile, mille kulude omafinantseering on vähemalt 10%, seega toetus on kuni 90%! Taotluste esitamise tähtaeg on 26. juuni 2012.

Taotlusvooru ja tingimuste tutvustamiseks toimuvad infopäevad:

  • Tallinnas 22. mail 2012 kl 10:45-15:30 Estonian Business School konverentsisaalis (Lauteri 3);
  • Tartus 24. mail 2012 kl 10:45-15:30 Hotell London konverentsisaalis (Rüütli 9).

Taotlusdokumentatsioon ja täiendav info siin.

Medi kutsub kohalikke omavalitsusi ja maavalitsusi üles Innove toetusmeedet kasutama!