Reedel, 25. aprillil kutsus Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik meid sotsiaalset ettevõtluse praktikuna alustavate sotsiaalsete ettevõtjate äriplaanidele tagasiside andma. Ettevõtjad osalesid koolitusprogrammis ning said äriplaanide koostamiseks toetust ka Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt.

Esitlusi tegid teiste hulgas MTÜ Maana Võrumaalt (eakatele suunatud koduhooldusteenused, tööhõive tugiisiku teenus), MTÜ Abiasi (sensoorse integratsiooni häire teraapia), EELK Risti Koguduse Diakooniamaja (avahooldusteenused, muuseum), Torgu MTÜ (traktori kasutamine kogukonnateenusena), MTÜ Ökokratt (teraapiline meelteaed, mis juba tegutseb), Harkujärve Kiriku Taastamise Selts (kirikuhoone taaskasutusse võtmine kogukonnateenusteks: sotsiaal-, kultuuri ja kirikuteenused), MTÜ Vana-Antsla Noored (loome- ja taasutuskeskus kohalike disainerite kaasabil), Lümanda Sotsiaalkeskus (erihoolekandeteenused psüühilise erivajadusega inimestele ja hooldusteenused eakatele).

Medi esindajana osales Paavo Ala, kes kahe põneva tunni jooksul Garage 48 ruumides neljaminutilisi ettekandeid kuulas ning seejärel täpsustavaid ja suunavaid küsimusi esitas ja jooksvat tagasisidet andis. Sama tegi Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist ka Mari-Liis Dolenko. Lisaks palus Aune Lillemets SEV-ist kõigil teistel osalejatel iga esitletud äriplaani kohta paberile panna ühe plussi ja ühe küsimuse. Nii said esinejad oma plaanide kohta üsna mitmekülgse tagasiside.

Aune Lillemets SEV-ist joonistas ettekannetest vahva piltskeemi, mille leiate allpool. Täname Aunet kutsumast ja soovime kõigile MTÜ-dele tegusat pealehakkamist oma ideede elluviimisel!

Autor: Aune Lillemets